יחסי עבודה – פירמידת הנורמות

יחסי עבודה – פירמידת הנורמות

ד”ר איתמר כוכבי עורך דין, רואה חשבון וכלכלן

ד”ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה.

הטכניון – הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, מרצה בקורסים “חשבונאות ניהולית מתקדמת” ו”בקרת עלויות”.

אוניברסיטת חיפה – הפקולטה לניהול – מנהל עסקים, מרצה בקורס “עקרונות החשבונאות” לתואר  MBA .

מחבר הספר: “רווחה בעולם קפיטליסטי”  Welfare in a Capitalist World , אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.

פירמידת הנורמות –  בסיס הקובע סף מינימום וכל נורמה מוסיפה ולא גורעת.

חוקי מגן –  קובעים סף מינימום של תנאי העבודה. הם חלים על כלל העובדים ונותנים זכויות מינימאליות.

לא ניתן לגרוע מהם,   הינם קוגנטיים ולכן הינם הבסיס הרחב בפירמידה.

כוללים:  חוק חופשה, חוק מחלה, פיצויי פיטורין, הגנת שכר, הביטוח הלאומי, שעות עבודה ומנוחה, שכר  מינימום, עבודת נשים, עבודת נוער.

נורמה נמוכה בפירמידה אינה יכולה להתנות על נורמה גבוהה ממנה, אלא אם הנורמה הנמוכה מיטיבה עם העובד.

עיקרון על בברירת דיני עבודה: עקרון טובת העובד.

פירמידת הנורמות מרקום

פירמידת הנורמות – בסיס הקובע סף מינימום וכל נורמה מוסיפה ולא גורעת.

חוקי מגן –   קובעים סף מינימום של תנאי העבודה. חלים על כלל העובדים ונותנים זכויות מינימליות.

לא ניתן לגרוע מהם –   הינם קוגנטיים ולכן הינם הבסיס הרחב בפירמידה.

כוללים:  חוק חופשה, חוק מחלה, פיצויי פיטורין, הגנת שכר, הביטוח לאומי, שעות עבודה ומנוחה, שכר  מינימום, עבודת נשים, עבודת נוער.

נורמה נמוכה בפירמידה אינה יכולה להתנות על נורמה הגבוהה ממנה בפירמידה אלא אם הנורמה הנמוכה מיטיבה על העובד.

עיקרון על בברירת דיני עבודה – עקרון טובת העובד .

·          הבסיס רחב וקובע סף מינימום וחל  על כל העובדים במשק .

·          כל נורמה מוסיפה ולא גורעת ככל שאתה עולה במעלה בפירמידה .

צווי הרחבה

חקיקת משנה ששר העבודה מוסמך לחוקק.

מטרת צו ההרחבה : להשוות תנאי העבודה בענף ולהעניק גם למי שאינו משתייך לארגונים שהתקשרו בהסכם קיבוצי את היתרונות שנבעו ממנו לבעלי ההסכם.

·          הצווים ניתנים רק על הסכמים קיבוציים כלליים החתומים על ידי ארגונים משני הצדדים, צו הרחבה מהווה חלק מחוזה העבודה שבין העובדים למעבידים .

·          שר הרווחה רשאי להרחיב בצו את הסכמים קיבוציים או הסכמים ענפיים על המשק כולו .

·          הוראות חוזיות, שמקורן בצו הרחבה, עדיפות על הוראות שמקורן בהסכם קיבוצי שהוראותיו הורחבו .

·          צו הרחבה יכול רק להוסיף זכויות ולא לגרוע מזכויות עובד על פי חוזה עבודה אישי או הסכם קיבוצי .

·          עובד אינו יכול לוותר על זכויות המגיעות לו מכוח צו הרחבה .

נושאים:

קבלת עובד לעבודה, סיום עבודתו, תנאי עבודתו, זכויות וחובות של ארגונים בעלי הסכם קיבוצי.

הסכם קיבוצי כללי  – חל על כל המשק.

הסכם קיבוצי מפעלי  – חל על מפעלו של מעביד מסוים.

זכויות המוקנות לעובד בהסכם קיבוצי אינן ניתנות לוויתור. הסכם קיבוצי מוסיף, אך לא גורע  מזכויות הקבועות בחוק.

סיכום פירמידת הנורמות

·          פירמידת הנורמות היא בעיקרה קוגנטית-מעניקה .

·          לעובד אסור לוותר על נורמה מיטיבה שהיא עליונה לנורמת החוזה האישי, אותו הוא יכול לעצב כרצונו .

·          ויתור חייב להיעשות במודע .

·          זכות המוקנית עלי ידי חקיקת מגן אינה ניתנת לוויתור – לא במפורש ובוודאי שלא במכללא .

·          ויתור על זכות שמקנה משפט העבודה המגן או הסכם קיבוצי אינו תופס .

·          מרגע שנחתם הסכם קיבוצי גם הצדדים החתומים עליו (ארגון עובדים והמעביד) אינם יכולים לוותר בהסכמה על זכויות המגיעות לעובד מכוחו .

·          גם לארגון העובדים אסור לוותר על זכויות הנובעות מההסכם עליו הוא חתום .

·          טענת השתק (עובד שלא דורש זכויות) לא תפגע בזכויות קוגנטיות .

·          לא ניתן להתנות על חוקי מגן ועובד אינו יכול לוותר על זכויות מכוחם .

הערה:  המידע המוצג במאמר הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחבר ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות.

הכותב: ד”ר איתמר כוכבי, הינו מרצה בפקולטה הנדסת תעשייה וניהול בטכניון בחיפה כ-16 שנה, בקורסים חשבונאות ניהולית מתקדמת ובקרת עלויות. כמו כן, מרצה באוניברסיטת חיפה, בפקולטה לניהול – מנהל עסקים, לתואר  MBA , בקורס “עקרונות החשבונאות”.

מרקום | מתנות לעובדים לפסח | מוצרי פרסום | מתנות ממותגות

מוצרי פרסום

מוצרי פרסום

פורסם בתאריך 24 במאי 2019
התקשרו לקבלת הצעת מחיר